Zoran Herceg

Zoran Herceg je rođen u Sarajevu 1979 gdje i danas živi i radi.

Likovnu akademiju završio je u Milanu, gdje je početkom 2000.godine  objavio i svoje prve stripove za izdavačke kuće De Falco editore i Medicina Nucleare.

Autor je najčitanijeg BH web stripa “Ti i tvoj Crnjak”. 2019. godine objavio je strip “Ela i skroz slobodni radikali” po scenariju Lamije Begagić.
Imao je samostalne izložbe u Švicarskoj, Italiji i Bosni i Hercegovini. Učestvovao je i na nekoliko regionalnih smotri stripa.

Osim stripom, bavi se animacijom i političkim i aktivističkim ilustracijama i karikaturama, a živi od grafičkog dizajna.