Posjet Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales – ožujak 2017.

U dogovoru sa osobljem Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales organizirali smo posjet članova udruge MoStrip ovoj ustanovi. Cilj je bio kroz druženje, crtanje i bojenje animirati djecu na kreativno izražavanje kroz tehniku stripa. Udruga MoStrip je financirala materijal potreban za crtanje i bojenje te smo darovali domu besplatne stripove za formiranje male strip biblioteke.