Alessandro Bocci

Alessandro Bocci živi i radi u gradu Monteroni d’Arbia,16km udaljenog od Siene gdje je rođen 30.8.1965. Diplomirano je geometriju 1984. Između 1987 i 1994 radio je kao oprematelj u trgovinama odjećom TECNA.

1994. počinje raditi u izdavačkoj kući Star Comics kao crtač heroja Lazaruss Leda na cjelovitim pričama po scenariju Adea Caponea. Ukupno je nacrtao 6 priča ovoga junaka te je pored njih sudjelovao još u ostvarenju brojeva 89 i 151(zadnji kod ovog junaka). Sudjeluje u crtanju i u brojevima br.2 Lazarus Ledd extra (br.10 i br.12),svi po scenariju Ade Caponea

Od broja 18 postaje naslovničar Lazarus Ledda s ukupno nacrtanih 90 naslovnica među redovnim i specijalnim brojevima za ovog junaka.

U časopisu Fumo di china 1997 proglašen je najboljim mladim crtačem Italije.
1997. je nacrtao za talijanski Marvel jednu epizodu Conana barbarina za seriju ‘Konan osvajač’
U lipnju 2001, nakon što ga je kontaktirao Mauro Boselli, ulazi u crtačku ekipu Dampyra za SBE. Ukupno je uradio 11 cjelovitih priča za Dampyra.

U 2000. godini je uradio i jedan storyboard za film ‘Laure nema’ izveden iz pjesme od NEK-a 2001.
Osvaja nagradu INCA za najbolju naslovnicu godine – Lazarus Ledd extra br.14 ‘Jahač svetog Đorđa“.

2005. godine sa pričom DAMPYR “ I dannati di praga”, osvojio je nagradu Fumo di China za najbolje nacrtanu realističnu priču..

Radio je i za izdavačku kuču Solei 2007. godine kada je nacrtao jednu priču na scenarij Christophea Beca pod nazivom „Kuća krvi“. 2008. godine u izdavačkoj kući Lucca comics objavljen je i njegov Portofolio ”I maestri della notte II” te naredne 2009. godine Portofolio ”I maestri della notte III.

Ponovo se vratio crtanju naslovnica za Lazarus Ledda 2010. godine kada je za potrebe reprinta serijala uradio 6 novih naslovnica. Iste godine je uradio za izdavačku kuću Glenat jednu priču o istraživaču Percyu Fawcettu.
2014. godine ulazi u staff Texa u izdavačkoj kući Sergio Bonelli Editore radeći na brojevima 701 i 702 regularne serije Texa. Također je i nacrtao 2 kraće priče Texa objavljenih u Tex magazinu te u specijalnom izdanju u boji kolor Tex broj 10.