Mauro Laurenti

Gdje smo ono stali ??? A da … 15 gost za ovogodišnji festival je Mauro Laurenti

Mauro Laurenti je rođen u Rimu 2. srpnja 1957 godine.gdje završava likovnu akademiju .Nakon diplome započinje suradnju sa studijem Leonetti ,a zatim radi za Renza Barbierija .Radio je i kao politički karikaturista surađivajući s dnevnikom Paese Sera i crta za revije Acme kod izdavača Conglio Editore.Godine 1993 dolazi do suradnje sa Sergio Bonelli Editore gdje počinje raditi na Zagorovom serijalu i koja suradnja traje i danas.

Odlikuje ga poprilično živ crtež i njegov Zagor je prilično drugačiji od izvornog Ferrijevog ,ali jako dobro prihvaćen od strane publike , pogotovo epizode gdje se pojavljuju ženski likovi.To je prepoznato i u izdavačkoj kući te nerijetko crta epizode gdje su protagonisti ženski likovi u Zagorovom svijetu kao što su, Blondie, Gambit , Marie Laveau .Dosada je uradio preko 30 epizoda Zagora crtajući većinom za redovnu seriju.Pored Zagora radio je na serijalu Dampyr gdje je dosada nacrtao 6 brojeva ovoga serijala , te 2 broja redovne serije za Texa.