Edukacijske radionice stripa – Sedma radionica

Na sedmoj radionici smo se osim crtanjem bavili i pregledom tabli i ilustracija pravih strip crtača.
Polaznici su tko imali priliku vidjeti radove Igora Kordeja (table i Skalpiranih i Taras Buljbe), Baneta Kerca (tabla Zagora i ilustracije korištene za naslovne stranice YU Tarzana), Waltera Venturija (tabla Zagora te studije i gotova ilustracija korištene za plakat 2. mostarskog strip vikenda), Frane Petruše (table dječjeg stripa Mali Guj i njegov Zmuj), Joevita Nuccia (tabla Zagora).
Kakva bi to „izložba“ (pa taman i minimalna) zagorovih tabli bila bez legendarnog Galliena Ferrija? Polaznici su imali priliku vidjeti i jednu njegovu tablu (epizoda Kad Zagor pobjesni izdane u 153 . broju Ludens Zagora Extra).
Do kraja radionica planiramo polaznicima predstaviti radove još nekih strip autora.
Projekat “Edukacijske radionice stripa” podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 (Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans), kojeg finansira Evropska unija (Evropska unija u Bosni i Hercegovini), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP Bosnia and Herzegovina), uz podršku Grada Mostara.