Noëlle Kröger

I poslije dame jos jedna dama 🙂
 
Noëlle Kröger rođena je 1997. u Hamburgu, Njemačka. Tamo je završila diplomski i master studij ilustracije na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Hamburgu. Njezin rad najčešće se bavi temama roda, performansima, kazalištem i istraživanjem lažnih dihotomija.
Noëlle Kröger najpoznatija je po „Good Person Trouble“, koji je dobio nagradu GINCO Dear to our Hearts 2021.godine
Proglašen je jednim od najboljih stripova u 2020. godini u časopisu The Comics Journal, a na engleskom ga je objavio Fieldmouse Press.