Program 7. strip vikenda

NAPOMENA: Brojevi za crtanje dijele se 30 minuta prije crtanja

12:00 – 18:15

01.10.2022

• Izložba gostujućih autora
• Izložba radova polaznika radionice
• Info pult MoStrip sa promo materijalima
• Info pult prvog srip izdanja udruge MoStrip „Amnezija“
• Burza stripa
• Druženje i slikanje s maskotom „Mostarko“

10:30 – 12:00

01.10.2022

Radionica za djecu „!Hej, budi i ti superjunak!“
Midhat Kapetanović Mido

12:00 – 12:30

01.10.2022

• Svečano otvorenje 7. mostarskog strip vikenda
• Predstavaljanje gostiju
• Dodjela nagrada polaznicima strip radionice

12:30 – 14:00

01.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Giovanni Freghieri, Anna Lazzarini,
Oscar Scalco, Milan Mišić, Valentina Briški,
Kostja Ribnik, Tatjana Vidojević

14:00 – 14:30

01.10.2022

• Tribina i predstavljanje autora:
Giovanni Freghieri, Anna Lazzarini,
Sarah Burrini, Stefano Bidetti

14:30 – 16:00

01.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Sarah Burrini, Noëlle Kröger, Maurane Mazars,
Midhat Kapetanović Mido, Lana Šator,
Ana Milojković – Omi, Filip Andronik

16:00 – 16:45

01.10.2022

• Okrugli stol na temu:
Raznolikost u bosansko-njemačko-francuskom stripu
Noëlle Kröger, Maurane Mazars, Ana Milojković – Omi,
Adela Gal, Filip Andronik

16:45 – 18:15

01.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Joevito Nuccio, Leonid Pilipović, Darko Perović,
Milorad Vicanović Maza, Kenan Halilović, Walter Venturi

22:00 – dok zabava traje 🙂

01.10.2022

• Muzika uživo caffe „Duradžik“ Stari grad

12:00 – 17:45

02.10.2022

• Izložba gostujućih autora
• Izložba radova polaznika radionice
• Info pult MoStrip sa promo materijalima
• Info pult prvog strip izdanja udruge MoStrip „Amnezija“
• Burza stripa
• Druženje i slikanje s maskotom „Mostarko“

12:00 – 13:30

02.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Filip Andronik, Maurane Mazars, Kenan Halilović,
Noëlle Kröger, Midhat Kapetanović Mido, Kostja Ribnik

13:30 – 14:15

02.10.2022

• Tribina i premijere stripa:
Ratne mašine, Bajramske cipele, Brizzo i Burra,
Na rubu bezdana i druge priče…
Adela Gal, Filip Andronik, Kostja Ribnik

14:15 – 15:45

02.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Tatjana Vidojević, Milan Mišić, Valentina Briški,
Anna Lazzarini, Sarah Burrini, Oscar Scalco, Lana Šator

15:45 – 16:15

02.10.2022

• Tribina i predstavljanje autora:
Valentina Briški, Milan Mišić, Tatjana Vidojević

16:15 – 17:45

02.10.2022

• Crtanje i potpisivanje gostujućih autora:
Milorad Vicanović Maza, Darko Perović,
Leonid Pilipović, Joevito Nuccio, Walter Venturi,
Giovanni Freghieri, Ana Milojković – Omi

22:00 – dok zabava traje 🙂

02.10.2022

• Muzika uživo caffe „Duradžik“ Stari grad