Ana Milojković- Omi (Plakat i majica)

Pošto se bliži festival, trebali bi malo ubrzati s objavama
Za idući plakat i majicu zaduženi su:

Crtež i kolor: Ana Milojković- Omi
Dizajn: Kristijan Kuliš