Alessandro Bocci Plakat

Deseti ovogodišnji plakat:
Crtež: Alessandro Bocci
Kolor: Paolo Lamanna
Dizajn: Kristijan Kuliš