Armin Ozdic rođen 14. septembra 1989 u Sarajevu. Zavrsio srednju školu primjenjenih umjetnosti nakon čega pohađa akademiju likovnih umjetnosti. Crtanjem stripova i ilustacija se bavi 7 godine. Radio je za mnogobrojne indie izdavače na stipovima kao što su mini serijali The living Finger, Hood i Crucified.
2015. osvaja “Nikola Mitrovic Kokan”nagradu za najboljeg mladog strip crtača Balkana na 17. balkanskoj smotri mladih strip autora u Leskovcu. Trenutno radi ilustracije za internacionalnu kompaniju Intercom. Živi i radi u Sarajevu.