Mirna Imamović (Plakat i majica)

Završavamo sa plakatima i majicama za festival:
 
11 plakat i majica su djelo:
Crtež i kolor: Mirna Imamović
Dizajn: Kristijan Kuliš