Miroljub Milutinović Brada (Plakat i majica)

Deveti plakat i majica:
Crtež i kolor: Miroljub Milutinović Brada
Dizajn: Kristijan Kuliš