Giuseppe Candita Plakat

Julia je posjetila Mostar:
Crtež i kolor: Giuseppe Candita
Dizajn: Kristijan Kuliš