Kenan Halilović plakat

Za prvi plakat je zadužen Kenan Halilović (crtež i kolor)
Dizajn: Kristijan Kuliš